Vlastní trať Balík textur 1 Balík textur 2 Balík textur 3 Balík textur 4 Global BP test akt

Postup instalace je následující

Všechny *zip soubory stačí rozbalit v adresáři s Vaší instalací Microsoft train simulátoru

Pokud Vám trať vyhazuje chybějící soubory, stáhněte si Global, rozbalte v adresáří s MSTS

a zadejte přeskakovat již existující soubory.

Tato trať jede pouze pod Globalem BP

nastavení pohledů do MSTS